Promocje

Wąż RSM krótki 0-108/K08 14,06 zł 14,57 zł

Statystyki

Produktów:
245
Kategorii:
27
Nowości:
6
Promocje:
8

Waluty

Projekty UE

1. Rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego w firmie Agroplast Marcin Łopąg

Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 1 Badania i innowacje, Działania 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest zakup infrastruktury badawczo-rozwojowej, która pozwoli na wprowadzenie do dotychczasowej działalności Agroplast nowych usług badawczych, rozszerzających ofertę firmy o nowe usługi skierowane do branży rolniczej, a także nowych branż, w tym branży medycznej i spożywczej. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez zakup środków trwałych oraz specjalistycznego oprogramowania, umożliwiającego świadczenie ww. usług.

W wyniku realizacji projektu wzrośnie konkurencyjność firmy na rynku krajowym i międzynarodowym, ponieważ dzięki zakupionej infrastrukturze ona mogła prowadzić badania, które pozwolą na ulepszenie dotychczasowych produktów oraz wprowadzenie do oferty nowych usług dla branży rolniczej, spożywczej i medycznej.

Zaplecze badawczo-rozwojowe pozwoli na uzyskanie lepszych parametrów operacyjnych zestawów rozpylaczy polowych, stosowanych do zabiegów oprysku i wprowadzeniem nowych usług, skierowanych do producentów opryskiwaczy, umożliwiających optymalizację doboru rozpylaczy polowych do produkowanych przez nich maszyn.

Realizacja projektu pozwoli na wprowadzenie 3 nowych usług badawczych, do oferty firmy Agroplast:

1. Badanie wydajności i równomierności rzeczywistego rozkładu poprzecznego zestawów rozpylaczy polowych.

2. Szybkie prototypowanie (rapid prototyping) matryc do prób pilotażowych, dla producentów żywności.

3. Prototypowania układów kostnych na potrzeby budowania endoprotez stawowych przy użyciu kompozytów ceramicznych.

 

 

 

2. Wzrost konkurencyjności firmy AGROPLAST Marcin Łopąg poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych i rozpoczęcie produkcji pięciopozycyjnej głowicy HD

Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 3.7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych i rozpoczęcie produkcji nowego, innowacyjnego produktu - Pięciopozycyjnej Głowicy Heavy Duty. 

W wyniku realizacji projektu wzrośnie konkurencyjność firmy na rynku krajowym i międzynarodowym, dzięki opracowaniu innowacyjnej w skali świata głowicy pięciopozycyjnej, której konstrukcja oraz rozwiązania materiałowe umożliwią wyeliminowanie negatywnego wpływu czynników zewnętrznych (odchyleń głowicy od zadanej pozycji, zużycia elementów uszczelniających oraz przypadkowych uszkodzeń mechanicznych) na równomierność oprysku wyrażaną współczynnikiem CV. 

Realizacja projektu pozwoli na wprowadzenie 3 innowacji do oferty firmy Agroplast:

1. Innowacja produktowa - nowa Pięciopozycyjna Głowica HD

2. Innowacja procesowa - zmiany konstrukcyjne oraz materiałowe w procesie produkcji nowego produktu

3. Innowacja nietechnologiczna - wdrożenie automatyzacji zarządzania procesami biznesowymi z kontrahentami dzięki systemowi klasy CRM.

© 2013 Agroplast

Powered by shoper.pl Projekt i wykonanie: industi

Sklep internetowy Shoper.pl