RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

                                               

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO)informuję, iż: 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marcin Łopąg prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą AGROPLAST Marcin Łopągz siedzibą w Sawinie (22-107 Sawin) pod adresem: ul. Lubelska 24, NIP: 5632109679, REGON: 060083427, e-mail: firma@agroplast.pl, telefon: 48 82 567 39 51 (dalej: Firma).
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 3. w celu wykonania umowy o świadczenie usług (w tym m.in. realizacji zamówień, rozliczeń, komunikacji związanej ze świadczeniem usług, komunikacji za pośrednictwem formularza kontaktowego); podstawą przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); jeśli w trakcie rejestracji lub w czasie korzystania z Konta Pan / Pani podali nam jakieś dane, których podanie było opcjonalne (np. wypełniając nieobowiązkowe pole
  w formularzu), to podstawą ich przetwarzania przez nas jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); przetwarzanie danych w tym celu odbywa się tylko jeśli Pani / Pan posiadacie Konto;
 4. w celu realizacji zawartej lub mających być zawartych umów sprzedażyza pośrednictwem sklepu internetowego; podstawą przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy
  (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 5. w celu obsługi reklamacji i ewentualnych innych roszczeń; podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Firmy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zabezpieczeniu informacji
  o współpracy (w tym. m.in. o historii zamówień, komunikacji z nami oraz płatnościach) w celu obsługi ewentualnych roszczeń;
 6. w celach analitycznych lub statystycznych; podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Firmy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na wykorzystywaniu analiz finansowych i sprzedażowych na potrzeby wewnętrznego raportowani;
 7. w celu kierowania przez Firmę treści marketingowych; podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Firmy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na dostarczaniu zamówionej komunikacji marketingowej, w tym w formie newsletterów, tj. wiadomości e-mail lub drogą SMS/MMS zawierających informacje o aktualnych ofertach, promocjach czy konkursach. Przetwarzanie danych w tym celu odbywa się tylko jeśli wyraziła Pani / Pan zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych (newslettera) drogą elektroniczną.
 8. Pani/Pana dane będą przekazywane innym odbiorcom w związku z usługami jakie podmioty zewnętrzne świadczą na rzecz Firmy, podmioty te mogą uzyskać dostęp do Pani/Pana danych osobowych, w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług. Te podmioty to dostawcy usług
  i systemów informatycznych, operatorzy pocztowi i kurierzy, operatorzy płatności, dostawcy usług consultingowych, prawnych lub audytowych, inni podwykonawcy zewnętrzni.
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okrestrwania umowy. Dodatkowo, po rozwiązaniu umowy, Pani/Pana dane będą przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych, przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 10. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  w przypadku gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem realizacji zawartej umowy.
 13. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, co będzie odbywało się w celu kierowania treści marketingowych na podany adres e – mail ( poprzez tzw. newslettera), przy czym Firma nie będzie poddawać Pani/Pana danych osobowych profilowaniu.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl