Zapytanie ofertowe - centrum tokarskie z oprogramowaniem

ZAPYTANIE OFERTOWE 1.3/2016/1

 1. Nazwa Zamawiającego 

AGROPLAST Marcin Łopąg

ul. Lubelska 24, 22-107 Sawin

NIP: 5632109679

2.    Informacje ogólne 

Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności, w związku z realizacją projektu pt. „Rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego w firmie Agroplast Marcin Łopąg” w ramach Osi priorytetowej 1 Badania i innowacje, Działania 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

3.    Przedmiot zamówienia  

 

Przedmiotem zamówienia jest:

1)    Centrum tokarskie 5-osiowe – 1 szt.

 

Minimalne parametry techniczne:

 • Mechaniczny separator mgły olejowej min. 2000 m3/h,
 • Sonda narzędziowa w przestrzeni obróbczej – wyposażona w układ chłodziwa,
 • Uchwyt 3 szczękowy,
 • Oświetlenie w szafie sterującej,
 • Min długość toczenia: 800 mm
 • Min. przesuw w osi X: 455 mm
 • Szybkie przesuwy w osi Z: 50 m /min
 • Uchwyt minimalny: 8”
 • Praca z pręta minimum 65 mm
 • Minimalna ilość narzędzi w magazynie: 70
 • Napędzane narzędzie w głowicy górnej 9/7,5/5,5 kW i minimalnym momencie obrotowym 49/36/21 Nm
 • Wrzeciono główne o mocy 11/11/7,5 kW i minimalnym momencie obrotowym 220/170/155 Nm
 • Maksymalna długość wrzeciona: 400 mm
 • Chłodzenie wszystkich kluczowych podzespołów płaszczem olejowym (chłodzenie dla śrub i nakrętek, wrzecion przedmiotowych, wrzeciona w głowicy górnej, kolumny, wsporników silników servo, silnika dolnej głowicy)
 • Dolna głowica z napędem narzędzi (10 pozycji) umożliwiająca obróbkę jednoczesną z głowicą górną, przy maksymalnej prędkość 10.000 obr/min
 • Pełna oś B z napędem bezpośrednim za pomocą silnik momentowego, gwarantujący brak wycierania współpracujących powierzchni
 • Dostępna przestrzeń robocza dla narzędzia w górnej głowicy do 105 mm poniżej osi obrotu detalu we wrzecionie głównym
 • Parametry dotyczące przestrzeni roboczej:

o   Przelot nad łożem – min. 450 mm

o   Przelot nad suportem – min. 450 mm

o   Maks. średnica toczenia min. 430 mm (dla głowicy rewolwerowej: 274 mm)

o   Maks. długość toczenia 800 mm

o   Maks. średnica obrabianego pręta 60 mm

 

 • Przesuwy w poszczególnych osiach:

o   Przejazd osi X (wrzeciono narzędziowe) 455 mm

o   Przejazd osi Y (wrzeciono narzędziowe) +/-105 mm

o   Przejazd osi Z (wrzeciono narzędziowe) 800+155 mm

o   Zakres ruchu osi B (wrzeciono narzędziowe) +/-120 stopni

o   Przejazd osi X2 (głowica rewolwerowa) 160 mm

o   Przejazd osi Z2 (głowica rewolwerowa) 730 mm

 • Minimalne parametry wrzeciona tokarskiego:

o   Maks. prędkość obrotowa wrzeciona 6,000 / min

o   Ilość zakresów prędkości obrotowej wrzeciona 2

o   Maks. przelot wrzeciona mm 70

o   Rozdzielczość pozycjonowania wrzeciona 0.0001 stopnia

o   Średnica wewnętrzna łożyska wrzeciona mm 100

o   Chłodzenie wrzeciona

o   Moment obrotowy:

 • - 40%ED/30 min/praca ciągła Nm 223/172/158
 • - 25%ED/30 min/praca ciągła Nm 621/502/410
 • Minimalne parametry wrzeciona przechwytującego:

o   Maks. prędkość obrotowa wrzeciona 6,000 / min

o   Ilość zakresów prędkości obrotowej wrzeciona: 2

o   Przelot wrzeciona mm 61

o   Rozdzielczość pozycjonowania wrzeciona 0.0001stopnia

o   Średnica wewnętrzna łożyska wrzeciona 100 mm

o   Moment obrotowy: Nm 223/172/158

 • Minimalne parametry wrzeciona narzędziowego

o   Ilość gniazd narzędziowych: 1

o   Rozdzielczość pozycjonowania osi B 0.0001 stopnia

o   Maks. prędkość obrotowa wrzeciona 12,000 / min

o   Średnica wewnętrzna łożyska wrzeciona 65 mm

o   Min pojemność magazynu narzędzi: 70

o   Chłodzenie wrzeciona

o   Maksymalna średnica narzędzia z zajętymi sąsiednimi kubkami: 70 mm

o   Maksymalna średnica narzędzia z wolnymi sąsiednimi kubkami: 130 mm

o   Maksymalna długość narzędzia o średnicy mniejszej niż 70mm: 250 mm

o   Maksymalna długość narzędzia o średnicy większej lub równej niż 70mm: 210 mm

o   Maksymalna masa narzędzia: 5 kg

o   Maksymalny moment masowy narzędzia względem osi wrzeciona: 3.9 Nm

o   Moment obrotowy wrzeciona 15%ED/25%ED/praca ciągła: 49.4/36.7/21.9 Nm

 • Minimalne parametry wrzeciona głowicy rewolwerowej

o   Ilość gniazd narzędziowych: 10

o   Czas obrotu głowicy narzędziowej o 1 gniazdo: 0.29 sec

o   Wysokość trzonka tokarskiego: 20 mm

o   Średnica trzonka wytaczaka: Max. 32 mm

o   Max. prędkość obrotowa narzędzi napędzanych 10,000 / min

o   Moment obrotowy narzędzi napędzanych 15%ED/praca ciągła: 4.8/2.3 Nm

 • Minimalne parametry posuwu

o   Posuw szybki:

o   - osi X mm/min 40,000

o   - osi Y mm/min 40,000

o   - osi Z mm/min 50,000

o   - osi A mm/min 36,000

o   - osi X2 mm/min 28,000

o   - osi Z2 mm/min 36,000

o   - osi B min-1 100

o   - osi C min-1 250

 • Minimalne parametry mediów zasilających

o   Maksymalny pobór mocy w trybie pracy ciągłej: 39.6 kVA

o   Minimalne ciśnienie sprężonego powietrza: 0,5 MPa

o   Maksymalne zapotrzebowanie na sprężone powietrze: 400 L/min

 • Minimalna pojemność zbiornika chłodziwa: 400L
 • Minimalne wymiary oraz masa obrabiarki

o   Maksymalna wysokość obrabiarki 2500 mm

o   Maksymalna powierzchnia posadowienia z transporterem wiórów (szerokość x głębokość): 4600 x 2500 mm

 • Minimalne parametry systemu chłodzenia:

o   System chłodzenia wrzeciona narzędziowego z doprowadzeniem chłodziwa przez środek wrzeciona

o   System chłodzenia głowicy rewolwerowej

 • Demontowalna ręczna sonda do pomiaru narzędzi wewnątrz przestrzeni roboczej wrzeciona 1
 • Demontowalna ręczna sonda do pomiaru narzędzi wewnątrz przestrzeni roboczej wrzeciona 2
 • Odporne na uderzenia okno przestrzeni roboczej
 • Ryglowanie drzwi obrabiarki
 • Czujnik wykrywający spadek ciśnienia hydraulicznego
 • Czujnik wykrywający spadek ciśnienia sprężonego powietrza
 • System automatycznego wyłączania zasilania
 • Demontowalna ręczna sonda do pomiaru narzędzi wewnątrz przestrzeni roboczej wrzeciona 1

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień:

Kod CPV:  42621100-6 Tokarki sterowane komputerowo

 

2)    Oprogramowanie Centrum tokarskiego – 1 szt.

 

Minimalne parametry techniczne:

 • Ustawianie narzędzi na centrach tokarskich,
 • Ustawianie długości i/lub średnicy narzędzi statycznych i napędzanych,
 • Korekta narzędzi,
 • Kompensacja procentowa danych wyjściowych,
 • Ustawianie rysika sondy w odpowiedniej pozycji startowej w trybie ręcznym – przed uruchomieniem cykli kontroli.
 • Kompatybilność z oprogramowaniem CAD/CAM
 • Zintegrowane zarządzanie dokumentacją, wizualizacja zlecenia oraz zaawansowania procesu oraz wszystkie dane maszynowe
 • Możliwość nadzorowania poziomu dostępu do sterowania oraz maszyny
 • Dostęp do danych o obrabiarce i przebiegu procesu produkcyjnego
 • Automatyczne przełączanie pomiędzy poszczególnymi oknami wyświetlacza
 • Planowanie, zarządzanie oraz realizacja zleceń
 • Tworzenie i konfigurowanie na maszynie nowych zleceń.
 • Baza najważniejszych danych oraz dokumentów związanych z procesem produkcyjnym.
 • Wizualizacja zleceń.
 • Asystent pracy: Wykonane zadania / stopień zaawansowania zlecenia.
 • Sterowane z menu ustawienia obrabiarki
 • Wizualizacja informacji o stopniu zaawansowania procesu produkcyjnego.
 • System wyświetlania podpowiedzi
 • Kalkulator parametrów skrawania, wymiarów oraz wartości.
 • Optymalizacja procesu na podstawie danych materiałowych i przebiegu procesu.
 • Informacje o prędkości obrotowej, posuwie oraz obciążeniu wrzeciona.
 • Wykrywanie wymiarów zgodnych z normami.
 • Baza danych elementów normalizowanych.
 • Wizualizacja przedmiotu obrabianego oraz optymalizacja programu obróbki.
 • Bezpośredni, zdalny dostęp do zewnętrznego oprogramowania CAD/CAM.
 • Wizualizacja części na bazie wprowadzonych danych.
 • Możliwość zmiany parametrów na każdym etapie programowania.
 • Cyfrowa biblioteka z wyszukiwaniem plików
 • Możliwość przechowywania dokumentacji oraz plików użytkownika.
 • System nadzoru i kontroli akcji serwisowych obrabiarki.
 • Monitorowanie stanu maszyny - wizualne przedstawienie stanu obrabiarki (obciążenie wrzeciona itd.)
 • Wyświetlanie informacji o ilości wykonanych sztuk, wielkości partii oraz wymaganym terminie realizacji zlecenia. 
 • Funkcja wykrywania kolizji uwzględniająca wrzeciona, obrabiany detal i narzędzia w procesie obróbki.
 • Definicja dialogowa technologii i programu obróbki detalu,
 • Kontrola graficzna przebiegu programu i programowanych kształtów,
 • Import rysunków 2D CAD w formacie DXF,

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień:

Kod CPV:  48100000-9 Przemysłowe specyficzne pakiety oprogramowania

 

Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia występują: nazwy konkretnego producenta, nazwy konkretnego produktu, należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.

4.    Miejsce i termin realizacji zamówienia 

 1. Miejsce realizacji zamówienia –  ul. Lubelska 24, 22-107 Sawin
 2. Termin realizacji zamówienia - 24 tygodnie od dnia podpisania umowy z wybranym Wykonawcą 
 3. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia. Nowy termin będzie ustalany w uzgodnieniu z wybranym Wykonawcą
 4. Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności.
 5. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są przygotowywane na koszt Wykonawców. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. 
 6. Warunki udziału w postępowaniu:

5.    Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższy warunek:

a)     Wykonawca wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – nie mniej niż 3 dostawy obejmujące swoim zakresem centra tokarskie 5-osiowe o wartości każdej z dostaw nie niższej niż 900 000 PLN netto

 1. Powyższe warunki udziału w postępowaniu będą weryfikowane na podstawie:

a)     Oświadczenia Wykonawcy – załącznik nr 3 do zapytania i wykazu dostaw referencyjnych – załącznik nr 4 do zapytania.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania od Oferentów udostępnienia kopii referencji lub innych dokumentów potwierdzających spełnienie warunku określonego w pkt. 6 ustęp 3 a).

 1. Ocena spełnienia warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia – nie spełnia, w oparciu o oświadczenie Wykonawcy/dokumenty przedłożone przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, określonymi w pkt. 4 a)
 2. Zamawiający zobligowany jest do ponoszenia wydatków w sposób zapewniający uniknięcie konfliktu interesów. Przyjmuje się, że konflikt interesów istnieje wówczas, gdy bezstronne i obiektywne rozstrzygnięcie procedury wyboru najkorzystniejszej oferty jest zagrożone z uwagi na względy rodzinne, emocjonalne, sympatie polityczne, interes gospodarczy lub jakiekolwiek inne interesy wspólne z oferentem 
 3. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia, udzielane przez Zamawiającego nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Ocena wystąpienia powiązań osobowych lub kapitałowych prowadzona jest na podstawie orzecznictwa oraz praktyki decyzyjnej Komisji Europejskiej, odwołujących się do treści zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z  20.5.2003, s. 36).
 4. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a)     uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b)    posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c)     pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d)    pozostawaniu w związku małżeńskim albo we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 

6.    Opis sposobu obliczenia ceny oferty

 1. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z formularzem ofertowym.
 2. Podana w ofercie cena ma być wyrażona w PLN lub w EURO. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia. 
 3. W przypadku wyrażenia ceny w EURO zostanie ona przeliczona na PLN wg. średniego kursu NBP obowiązującego w dniu publikacji zapytania w Dzienniku Urzędowym UE
 4. Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.
 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani dokonania wyboru częściowego
 6. Ceną oferty jest cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia. 
 7. Kryteria oceny ofert: 

7.    Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował, przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów

a) Cena – 80%

b) Termin realizacji zamówienia – 20%

 

Wartość punktowa wyliczona zostanie następująco:

Cena: 80% - Wartość punktowa kryterium „Cena” (max 80 pkt.) wyliczana wg wzoru:

 

Najniższa wartość oferty brutto wśród otrzymanych ofert,

                 --------------------------------------------------------------               x 80

Wartość brutto wskazana w badanej ofercie

 

Termin realizacji: 20% - Wartość punktowa kryterium „Termin realizacji zamówienia” (max 20 pkt.) wyliczana wg wzoru:

 

Termin realizacji zamówienia – 20% - Wartość zależna od zadeklarowanego okres realizacji zamówienia wskazanego w tygodniach od dnia podpisania umowy/złożenia zamówienia (max 20 pkt.) wyliczana wg. wzoru:

 

Najkrótszy termin realizacji zamówienia wśród otrzymanych ofert

                          --------------------------------------------------------------x 20

Termin realizacji zamówienia wskazany w badanej ofercie

 

Zamawiający określa maksymalny termin realizacji zamówienia na 24 tygodnie od dnia podpisania umowy/złożenia zamówienia

 1. Łączna ocena obejmie sumę punktów uzyskanych przez ofertę w kryteriach a) i b). Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując powszechne zasady zaokrąglania.
 2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów.
 3. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów. 
 4. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostaną mu przyznane.
 5. Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy (dotyczy również ofert wysłanych drogą mailową) 
 6. Do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy dołączyć: 

8.    Sposób przygotowania oferty 

 • Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
 • Oświadczenie Wykonawcy stanowiące załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
 • Wykaz dostaw referencyjnych stanowiących załącznik nr 4 do zapytania ofertowego
 1. Wykonawca pozostaje związany złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert. 
 2. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pomocą poczty w siedzibie firmy: ul. Lubelska 24, 22-107 Sawinlub mailem na adres:  j.bielecki@agroplast.eu  
 3. Ofertę zgodną z załączonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 03/02/2017
 4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 5. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Jarosław Bielecki tel. 501 169 365, e-mail j.bielecki@agroplast.eu  

9.    Miejsce i termin złożenia oferty, osoba do kontaktu 

4.     Wykaz załączników

         Załącznik  nr 1  - Formularz ofertowy;  

         Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.  

         Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy

         Załącznik nr 4 – Wykaz dostaw referencyjnych

 

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe z załącznikami

Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl